TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

Krov

Krovovi su integralni deo kulture građenja i direktno su povezani sa istorijom građevinarstva. Oni svedoče o načinu građenja, arhitekturi i tehnikama građenja pojedinih istorijskih epoha.
Tondach stvara simbiozu modernog funkcionalnog kvaliteta na krovu i tradicionalnog izgleda krova.

Crepovi za istorijske objekte

sve moguće boje optimalno za sanaciju