TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

Završetak krova

Tondach Tuning asortiman za suvo postavljanje žlebnjaka pored toga što je u potpunosti ukomponovan u optičku celovitost krova, obezbeđuje važnu ventilaciju krova na njegovim završecima, sa jedne strane, a sa druge, ovim sistemskim rešenjem postiže se dodatna sigurnost krovnih elemenata od nevremena po najnovijim standardima.
Naravno da je i ova oprema prilagođena svakoj vrsti crepa.

Oprema za suvo postavljanje žlebnjaka