TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

Specijalno za sanaciju krova

Tondach linija proizvoda za pomično letvisanje omogućava efikasnu i brzu sanaciju krova, pošto je pomični deo ovih crepova po pokrivnoj dužini i do 8 cm. To znači da kod zamene krova letvisanje krova ne mora biti obnovljeno. To štedi vreme i novac!

Široka paleta proizvoda za sanaciju krova

Tondach nudi brojne modele za sanaciju krova uklj. rešenja za potkonstrukciju i gromobrane. Kod sanacije krova Tondach-om možete izabrati od brojnih modela crepa, više od 25 različitih nijansi boja i tri različite vrste površina. Prirodno crvena, mat do sjajne – možete ostvariti individualnost na krovu.

Prednosti sa Tondach-om:

  • prilagođavanje na postojeće letvisanje
  • crepovi sa pomičnim delom do maks. 8 cm
  • izjednačenje malih tolerancija mera kod postojećeg letvisanja
  • sigurnost i zaštita dvostrukim čeonim i bočnim falcom
  • više od 25 varijanti boja
  • potpuno prirodan proizvod – bez hemijskih dodataka
  • 33 godine garancije

 

Više o tome: Tondach crepovi za sanaciju

Životni vek od 100 godina

Tondach crepovi se proizvode od zemlje, vode, vazduha i vatre, bez ikakvih hemijskih dodataka. Pečenjem na više od 1000°C dostižu trajnost od više od 100 godina.