TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

33 godine garancije i radost za ceo život

Tondach-om sigurno pravite pravi izbor. Prirodna sirovina glina, stara više hiljada godina, odlikuje se izuzetnom čvrstoćom i dugovečnošću.

Tondach peče glinu na više od 1000°C a površinu posebno oplemenjuje tako da je svaki crep maksimalno otporan na vremenske prilike. Time je Tondach optimalan krov za svaki dom već od 13° nagiba krova.

Za najkraće vreme do novog krova!

Sanacija krova se može obaviti jednostavno i brzo. Zašto biste i dalje više plaćali za grejanje? Tondach isporučuje u najkraćem roku. Vaš Tondach krovopokrivač Vas savetuje detaljno (i o mogućim subvencijama) i realizuje odlično Vaš novi krov. A Vi samo uživajte u svim prednostima Tondach-a:

  • 33 godine garancije
  • sigurnost koja ne zahteva održavanje
  • postojana vrednost za mnoge generacije
  • savesno ophođenje prema životnoj sredini

 

 

 

“POTISJE KANJIŽA” A.D. KANJIŽA OBEZBEĐUJE VAM

33 GODINE GARANCIJE

NA SVOJE CREPOVE OD GLINE ZA PREKLOPNO POLAGANJE
Kvalitet keramičkih crepova od gline za preklopno polaganje (u daljem tekstu: crep) proizvedenih u
“Potisje Kanjiža” a.d. Kanjiža zadovoljava sve zahteve definisane standardom SRPS EN 1304.

USLOVI GARANCIJE
Garancija od 33 godine važi za sledeće KARAKTERISTIKE crepova:
- otpornost pri savijanju (prema SRPS EN 538)
- vodonepropustljivost (prema SRPS EN 539-1)
- otpornost na mraz (prema SRPS EN 539-2)
- tačnost geometrijskih karakteristika (prema SRPS EN 1024)

OPŠTI PREDUSLOVI ZA VAŽENJE GARANCIJE
Krov mora biti izveden u svemu prema PRAVILNIKU O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU i SRPS standardima na koje se on poziva, pre svega: SRPS U.F4.010, SRPS U.F4.011, SRPS U.N9.053, SRPS U.N9.055 i SRPS U.J5.600, (sl. list SFRJ, br 21/90), kao i UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA koji se odnose na primenu proizvoda, a sadržani su u PROSPEKTNIM MATERIJALIMA PROIZVOĐAČA koji važe u momentu izrade krova. Ukoliko iz bilo kojih razloga postoji nepodudarnost UPUTSTAVA prizvođača sa pojedinim odredbama TEHNIČKIH NORMATIVA treba se pridržavati UPUTSTAVA PROIZVOĐAČA.

Detalje pročitajte:

Garancija33PDF | 1,59 MB