TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

JOŠ JEDAN DOKTOR NAUKA U TONDACH-POTISJE KANJIŽA

27. јануар 2015

Sa zadovoljstvom saopštavamo, da je naš kolega Robert Rekecki uspešno odbranio svoju doktorsku disertaciju na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Naslov disertacije: “Aktivacija procesa sinterovanja kod silikatnih sistema promenom atmosfere pečenja

Izvod iz rada
U radu su analizirani uticaji atmosfere pečenja na karakteristike mikrostrukture i fizičkih osobina glinenog crepa “Potisje-Kanjiža” a.d.-Tondach.
Disertacija je dokazala da se primena redukujuće atmosfere u fazi žarenja crepa pokazala kao opravdana pošto je tim postupkom dobijen glineni crep poboljšanih karakteristika u odnosu na standardni proizvod.
U TONDACH-Potisje Kanjiža se ozbiljno nadaju da su rezultati ovog naučnog rada i ispitivanja koja su u njemu sažeta sasvim primenjiva u savremenoj industriji glinenih proizvoda pošto na neki način otvaraju jedno novo poglavlje u njoj.