TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

Prezentacija TONDACH-Potisje Kanjiža na građevinskom fakultetu

26. новембар 2013

U organizaciji Udruženja “Izgradnja” i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 26.11. ove godine održano je savetovanje pod nazivom:

SAVREMENI MATERIJALI I POSTUPCI SANACIJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 

Prepuni auditorijum Svečane sale fakulteta svedoči ne samo o sve većoj aktuelnosti ove teme već i o zainteresovanosti naše stručne javnosti za nju.
Naravno da su o svojim iskustvima sa problemima starenja objekata najviše prostora dobile upravo strane kompanije koje su prisutne na ovom tržištu, već iz razloga što imaju najviše iskustava vezanih za ovu temu, jer dolaze iz zemalja u kojima je taj proces obnova objekata već uveliko pri kraju, za razliku od naše zemlje, gde on gotovo da nije ni počeo.
Inženjer Darko Mijatović, savetnik za primenu u kompaniji TONDACH-Potisje Kanjiža izazvao je veliku pažnju svojim izlaganjem baziranim na iskustvima koncerna TONDACH na sanacijama i rekonstrukcijama raznih objekata u regionu centralne i jugoistočne Evrope.
Naročito su šokantni bili primeri prouzrokovani nestručnim i nasavesnim radom i neadekvatnom primenom pokrivnih materijala, na koje je kolega ukazao tokom svog izlaganja.