TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

Prezentacija TONDACH-Potisje Kanjiža u Valjevu

05. децембар 2013

Stručjaci iz službe tehničke podrške TONDACH-Potisje Kanjiža koriste vreme blisko kraju građevinske sezone i zatišja na gradilištima da zainteresovanim stručnjacima predstave novitete u proizvodnom programu, kao i da ukažu na brojne nepravilnosti i propuste sa kojima se sreću prilikom svog redovnog obilaska i rada na terenu.
 
Znatiželjnim projektantima, urbanistima i izvođačima radova u građevinarstvu Valjevskog regiona, i šire, koji su pažljivo pratili prezentaciju, a naročito onaj njen deo koji se odnosio na sanaciju krovova i poboljšanje energetske efikasnosti objekata, nisu promakli ni noviteti poput programa Biber “Stari grad” i Biber Šindra Plus.
Naravno da ni ovoga puta nisu izostala pitanja vezana za popriličnu razliku cena crepova TONDACH-Potisje Kanjiža i proizvoda, koje tržište srećom sve manje smatra konkurentskim, od nekih drugih proizvođača.
Konstatovano je da je smanjenje obima stanogradnje za tržište bitno poremetilo odnos snaga među proizvođačima građevinskih materijala, jer, za individalnu gradnju kvalitet ugrađenog materijala ima vrlo važnu ulogu, tako da će materijali sa diskutabilnim kvalitetom sve teže nalaziti put do kupca i njegovog džepa.
U svakom slučaju, na rastanku je u načelu dogovorena poseta prisutnih fabrici u Kanjiži, gde će i najsumnjičaviji uveriti da je dokazani kvalitet TONDACH proizvoda rezultat ne samo stogodišnje tradicije već i stalnih ulaganja koja su u protekloj deceniji već dostigla cifru od 45 miliona EUR.