TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

Prezentacija na Univerzitetu UNION-Nikola Tesla

04. децембар 2013

Studentima Fakulteta za graditeljski menadžment održana je već tradicionalna prezentacija noviteta i aktuelnosti u TONDACH-Potisje-Kanjiža. Saradnja na planu ove neposredne edukacije započela je još 2010. godine na Beogradskom sajmu građevinarstva. Zahvaljujući agilnosti gospodina Mumena Abuarkuba, profesora na fakultetu, i spremnosti Tondacha da svoje bogato znanje i iskustvo bezrezervno stavi na raspolaganje budućim stručnjacima iz faha, ova saradnja će se nastaviti i u skoroj budućnosti, tačnije, već za proleće se planira poseta fabrici u Kanjiži.