TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

TONDACH® - Idealan krov za Srbiju

Siguran izbor: TONDACH®

 

Primer: kuća površine osnove od 150 m2

Krovovi trpe opterećenja od 265 kg , 295 kg , 335 kg/m2 a često čak i više od toga.Težina krovnog pokrivača, nezavisno od njegove vrste, u odnosu na maksimalna opterećenja kojima je zimi izložen krov, ne predstavlja presudnu stavku. Dakle, težina krovnog pokrivača je zanemarljiva komponenta prilikom njegovog izbora.

Težina krovnog pokrivača od TONDACH crepa iznosi u proseku 42kg/m2.TONDACH pruža ubedljive i pouzdane prednosti kada su u pitanju estetika,  otpornost na uticaje i trajnost.TONDACH proizvodi se odlično uklapaju u srpsko kulturno nasleđe, lokalne klimatske prilike i s toga predstavljaju najpovoljnije rešenje za krovopokrivanje.